Contributie en kampgeld

Contributie:

De contributie dient voor de derde van iedere maand over gemaakt te worden aan:
Penningmeester Dick van Toor met de vermelding van “Contributie Dick van Toor”

Op banknummer:NL59 RABO 015 290 3488

Contributie per 1-1-2012

JeugdledenStafleden
Bevers8,504,00
Kabouters/Welpen10,506,00
Padvindsters/Verkenners11,107,00
Sherpa’s/Rowans/PiVo’s13,708,00
Oudstam/NDLG2,402,40

Kampgeld

De kampgelden dienen uiterlijk 1 april bijgeschreven te zijn op de rekening van de penningmeester,
met de vermelding van ‘Naam lid,afdeling (bijvoorbeeld Bevers), kampgeld’

Op banknummer: NL59 RABO 015 290 3488